O NAMA

Namještaj Kupi je online trgovina koja nudi kupovinu namještaja putem interneta uz detaljan prikaz artikala. Cilj nam je da kupcima omogućiti moderan, bezbrižan, siguran i jednostavan način kupovine. Naš namještaj želimo učiniti dostupnijim što većem broju potrošača. Inovativan i vrhunski dizajniran namještaj vaše svakodnevno okruženje će učiniti lijepim, ugodnim i funkcionalnim.

Radno vrijeme:

Radno vrijeme u salonu možete pogledati na oficijelnoj Sinedo web stranici, dok namještaj u našoj online trgovini Namještaj Kupi možete naručivati 24/7.

Podaci o firmi:

SINEDO COMMERCE  d.o.o.
Ormanica bb
76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina

IBAN: (BA 39) 1542002000070176 (otvoren kod Intesa San Paolo banke d.d.)
SWIFT: UPBKBA22XXX
OIB: 4209301100001
PDV broj: 209301100001 (preduzeće je PDV obaveznik)

Telefon :+387 61 938 290
Telefon :+387 62 130 507
E-mail:info@namjestajkupi.com

Preduzeće upisano u sudski registar:
Matični broj:

Namještaj Kupi

Namještaj Kupi je online trgovina koja nudi kupovinu namještaja putem interneta uz detaljan prikaz artikala. Cilj nam je da kupcima omogućiti moderan, bezbrižan, siguran i jednostavan način kupovine. Naš namještaj želimo učiniti dostupnijim što većem broju potrošača. Inovativan i vrhunski dizajniran namještaj vaše svakodnevno okruženje će učiniti lijepim, ugodnim i funkcionalnim.

Radno vrijeme

Radno vrijeme u salonu možete pogledati na oficijelnoj Sinedo web stranici, dok namještaj u našoj online trgovini Namještaj Kupi možete naručivati 24/7.

Podaci o firmi:

SINEDO COMMERCE  d.o.o.
Ormanica bb
76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina

IBAN: (BA 39) 1542002000070176 (otvoren kod Intesa San Paolo banke d.d.)
SWIFT: UPBKBA22XXX
OIB: 4209301100001
PDV broj: 209301100001 (preduzeće je PDV obaveznik)

Telefon :+387 61 938 290
Telefon :+387 62 130 507
E-mail:info@namjestajkupi.com

Preduzeće upisano u sudski registar:
Matični broj:

Podaci o firmi:

SINEDO COMMERCE  d.o.o.
Ormanica bb
76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina

IBAN: (BA 39) 1542002000070176 (otvoren kod Intesa San Paolo banke d.d.)
SWIFT: UPBKBA22XXX
OIB: 4209301100001
PDV broj: 209301100001 (preduzeće je PDV obaveznik)

Telefon :+387 61 938 290
Telefon :+387 62 130 507
E-mail:info@namjestajkupi.com

Preduzeće upisano u sudski registar:
Matični broj: